Ásványokról és kőzetekről

röviden

Ásványok és kőzetek

A bolygót, melyen élünk, tekinthetjük akár egy hatalmas kőzetdarabnak, pontosabban olyan gömbnek, amely sok kőzetféleséget tartalmaz. Ezek a kőzetek egy- vagy többféle anyag apró részecskéiből állnak. A részecskék az ásványok, melyek különböző kémiai elemek kölcsönhatásának eredményei. Mindegyikük csak megfelelő nyomás és hőmérsékleti viszonyok között állandó. A kőzeteket és az ásványokat a geológia két tudományága, a kőzettan (petrológia) és az ásványtan (mineralógia) tanulmányozza.

Az ásványok olyan természetes képződmények, melyeket kémiai elemek, vegyületek alkotnak. Mivel anyaguk térben rendezett, ezért homogénnek nevezik azokat. A kőzeteket ásványok építik fel, ily módon mindkettő vegyi összetétele azonosnak tekinthető. A kőzetek a földkéreg felépítő anyagát jelentik ásványok pedig a kőzetek alkotóelemei.

Az ásványok összetevői a periódusos rendszerben foglalt kémiai elemek. A terméselemek olyan ásványok, amelyeket egyetlen elem alkot, e csoport tagjainál az adott elem a legtisztább állapotában fordul elő. A másik nagy csoport a vegyületeké, mikor két vagy több elem alkotja az ásványt. A legtöbb ásvány ebbe a csoportba tartozik.

A Föld és a Világegyetem összes szilárd égitestének építőelemei az ásványok. Rendszerint két tulajdonságukkal, a kémiai összetételükkel és szabályos belső szerkezetükkel határozzák meg azokat. A legtöbbjük szilárd, kristályos anyag. Ugyanekkor léteznek rendezetlen belső szerkezetű és az üveghez hasonlító egyszerű, amorf ásványok is.

Az ásványok tanulmányozása a Föld keletkezésének megértésében segít minket. Osztályozásuk, összetételük, belső szerkezetük alapján, valamint egyéb tulajdonságaik (például a keménység, a fajsúly, a szín, a fény és az átlátszóság) szerint történik. Jóllehet már több mint 4000 ásványt ismerünk, csupán 30 gyakori a Föld felszínén.

Kémiai képlet megmutatja, hogy melyik elem atomjai milyen arányban vannak az ásványban. Sok ásvány kristályszerkezetében az alkotóelemek és arányuk állandó.

Vegyjel

Név

Vegyjel

Név

Ac

aktínium

Mn

mangán

Ag

ezüst

Mo

molibdén

Al

alumínium

N

nitrogén

Am

amerícium

Na

nátrium

Ar

argon

Nb

nióbium

As

arzén

Nd

neodímium

At

asztácium

Ne

neon

Au

arany

Ni

nikkel

B

bór

No

nobélium

Ba

bárium

Np

neptúnium

Be

berillium

O

oxigén

Bi

bizmut

Os

ozmium

Bk

berkélium

P

foszfor

Br

bróm

Pa

protaktínium

C

szén

Pb

ólom

Ca

kalcium

Pd

palládium

Cd

kadmium

Pm

prométium

Ce

cérium

Po

polónium

Cf

kalifornium

Pr

prazeodimium

Cl

klór

Pt

platina

Cm

kürium

Pu

plutónium

Co

kobalt

Ra

rádium

Cr

króm

Rb

rubídium

Cs

cézium

Re

rénium

Cu

réz

Rh

ródium

Dy

diszprózium

Rn

radon

Er

erbium

Ru

ruténium

Es

einsteinium

S

kén

Eu

európium

Sb

antimon

F

fluor

Sc

szkandium

Fe

vas

Se

szelén

Fm

fermium

Si

szilícium

Fr

francium

Sm

szamárium

Ga

gallium

Sn

ón

Gd

gadolínium

Sr

stroncium

Ge

germánium

Ta

tantál

H

hidrogén

Tb

terbium

He

hélium

Tc

technécium

Hf

hafnium

Te

tellúr

Hg

higany

Th

tórium

Ho

holmium

Ti

titán

I

jód

Tl

tallium

In

indium

Tm

túlium

Ir

iridium

U

urán

K

kálium

V

vanádium

Kr

kripton

W

volfrám

La

lantán

Xe

xenon

Li

lítium

Y

ittrium

Lr

laurencium

Yb

itterbium

Lu

lutécium

Zn

cink

Md

mendelévium

Zr

cirkónium

Mg

magnézium

   
Termékek szűrése

Termék szűrő

Kategóriák

Rendezés

Kijelöltek szűrése
error: Content is protected !!